Gasten: Dit support center is voor hoteliers. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Hoteleigenaren: Nieuw bij hoteliers.com? Klik hier voor productinformatie.

TripAdvisor Instant Booking: Hoe werkt het?

TripAdvisor is in korte tijd 's werelds grootste reiswebsite geworden. Het is nu mogelijk middels de Instant Booking koppeling om de tarieven van uw boekingsmodule te koppelen aan uw TripAdvisor account. In dit artikel wordt de werking van TripAdvisor Instant Booking verder uitgelegd. Aanmelden voor het Instant Booking programma kunt u doen door een nieuw verzoek in te sturen.

Inhoudsopgave

  1. Wat is TripAdvisor Instant Booking?
  2. Hoe werkt het Instant Booking?
  3. Wat is een reizigersweergave?
  4. Wat zijn de kosten van Instant Booking?
  5. Wat is een connectiviteitspartner?
  6. Wat is een distributiepartner of distributiekanaal?
  7. Wat wordt bedoelt met 'ik beheer zelf de relatie met de klanten'?
  8. Wat gebeurt er als de gast de reservering moet annuleren?
  9. Wat is het verschil tussen TripConnect Instant Booking en TripConnect cost-per-click-campagnes?

 

1. Wat is TripAdvisor Instant Booking?
Voor het eerst kunnen miljoenen reizigers nu boeken op TripAdvisor zonder de website te verlaten. TripAdvisor Instant Booking biedt accommodaties een eenvoudige manier om deze boekingen binnen te halen op basis van een commissiemodel. 

2. Hoe werkt het Instant Booking?
TripAdvisor werkt samen met uw hoteliers.com (uw connectiviteitspartner) om uw tarieven en beschikbaarheid weer te geven . Daarnaast plaatsen we een ‘Boeken op TripAdvisor’-knop op de bedrijfspagina van uw gelegenheid. Reizigers klikken op de knop om direct over te gaan van zoeken naar boeken en hun transactie af te ronden, allemaal zonder TripAdvisor te verlaten. Het boekingsproces is volledig geoptimaliseerd voor desktop-, tablet- en mobiele platforms in 25 talen en veel wereldwijde valuta. U beheert vanaf het begin zelf de relatie met de klant. De boekingsgegevens worden direct aan u verstrekt via uw boekingsmodule. Bovendien betaalt u pas voor boekingen nadat reizigers hun verblijf hebben afgerond en kunt u eenvoudig uw rendement in de gaten houden.

3. Wat is een reizigersweergave?
Een reizigersweergave is elke vertoning van 'Boeken op TripAdvisor' op uw bedrijfspagina. 'Boeken op TripAdvisor' verschijnt in het zoekveld van de hotelprijsvergelijking in uw advertentie. Weergaven aan reizigers, evenals de daaruit voorkomende boekingen, kunnen naar u of naar een van uw distributiepartners (online reisbureaus) gaan.

4. Wat zijn de kosten van Instant Booking?
Een reizigersweergave vindt plaats elke keer dat de knop 'Boeken op TripAdvisor' voor uw hotel in de zoekresultaten van TripAdvisor verschijnt. Soms zal dit zijn wanneer de reiziger alleen uw tarieven bekijkt. Een andere keer wanneer hij of zij de tarieven van uw distributiepartners bekijkt. U kunt tijdens het instellen van TripAdvisor Instant Booking kiezen welk aandeel van de weergaven voor reizigers u ontvangt. Wanneer u kiest voor een commissietarief van 15%, kunt u aanspraak maken op de helft (50%) van de reizigersweergaven en op de boekingen die deze weergaven genereren. Of u kunt kiezen voor een lager commissietarief van 12%. Hiermee ontvangt u echter slechts een kwart (25%) van alle weergaven voor reizigers en de daaruit voortvloeiende boekingen.

Vergeet niet dat uw tarieven gelijk moeten zijn, of beter moeten zijn dan de tarieven van uw andere distributiepartners, om reizigers de best mogelijke boekingservaring te bieden. Als uw rechtstreekse prijsstelling niet concurrerend is, kan het zijn dat uw tarieven en beschikbaarheid niet worden getoond. Daarnaast vraagt hoteliers.com een maandelijkse vergoeding voor het opzetten en support van de Instant Booking campagne en het onderhoudt van het kanaal. Stuur een nieuw verzoek voor meer informatie over deze kosten.

5. Wat is een connectiviteitspartner?
Een connectiviteitspartner (hoteliers.com) is een bedrijf dat software aanbiedt om uw boekingen te ondersteunen en te beheren: uw CRS (centraal reserveringssysteem), IBE (Internet Booking Engine) of channel manager, bijvoorbeeld. Deze partners werken samen met TripAdvisor om uw tarieven en beschikbaarheid op uw bedrijfspagina te plaatsen, reizigersboekingen te verwerken en deze aan u door te geven.

6. Wat is een distributiepartner of distributiekanaal?
Dit zijn partners die u tegen een vergoeding helpen bij het verkopen van kamers in uw gelegenheid. Hieronder kunnen vallen: online reisbureaus, wereldwijde distributiesystemen (GDS) en andere bemiddelaars. Uw connecties met deze partners worden onafhankelijk van TripAdvisor opgezet en onderhouden.

7. Wat wordt bedoelt met 'ik beheer zelf de relatie met de klanten'?
Wanneer de gast een boeking op TripAdvisor voltooit, worden de boekingsgegevens via hoteliers.com naar u verzonden. Vanaf dat moment bent u vrij om contact met de gast op te nemen en een klantrelatie op te bouwen.

8. Wat gebeurt er als de gast de reservering moet annuleren?
Als een gast een reservering stuurt hoteliers.com automatisch een melding naar TripAdvisor. Is dit niet mogelijk, dan kunt u een melding sturen via het TripConnect Instant Booking-menu. U wordt in ieder geval niet gefactureerd voor boekingen die zijn aangemerkt als geannuleerd.

9. Wat is het verschil tussen TripAdvisor Instant Booking en TripConnect cost-per-click-campagnes?
TripAdvisor biedt u twee verschillende manieren om boekingen te krijgen in het zoekveld van de TripAdvisor-hotelprijsvergelijking: TripConnect Instant Booking, een op commissie gebaseerde betaal-per-boeking-oplossing en TripConnect cost-per-click-campagnes. Beide functies bieden de mogelijkheid om de tarieven en beschikbaarheid van uw gelegenheid te tonen in de hotelprijsvergelijking op uw TripAdvisor-pagina.

TripAdvisor Instant Booking
Wanneer reizigers klikken op 'Boeken op TripAdvisor', worden ze doorgestuurd naar het boekingsproces van TripAdvisor Instant Booking. Dit proces is geoptimaliseerd om gasten uit de hele wereld te helpen snel vanaf elk apparaat te boeken bij uw gelegenheid. U betaalt alleen voor deze boekingen wanneer reizigers hun verblijf voltooien. 

TripConnect cost-per-click
Wanneer reizigers op de 'Officiële website'-link klikken die beschikbaar is in TripConnect cost-per-click-campagnes, worden ze doorgestuurd naar uw eigen boekingsmodule. U betaalt voor elk van deze kliks, ongeacht of de reiziger boekt of niet.

Aanmelden voor TripAdvisor Instant Booking kunt u doen door middel van het insturen van een nieuw verzoek.

 

Wordt uw vraag met bovenstaande vragen niet beantwoordt, dan verwijzen wij u graag naar één van de volgende artikelen:
TripAdvisor Instant Booking: Commissietarieven en betalingen
TripAdvisor Instant Booking: Instructies voor het opzetten van uw campagne

Mocht u een suggestie of vraag over dit artikel hebben, dan kunt u hieronder een reactie plaatsen. Mocht u een bug, klacht of een vraag hebben die specifiek voor u geldt, dan raden we u aan om ons een verzoek te sturen via "Een aanvraag indienen" bovenaan deze pagina.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen