Gasten: Dit support center is voor hoteliers. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Hoteleigenaren: Nieuw bij hoteliers.com? Klik hier voor productinformatie.

Vragen over de Verwerkersovereenkomst AVG

Begin mei wordt de Verwerkersovereenkomst naar hotelpartners verstuurd, om te voldoen aan de GDPR-wet, in het Nederlands heet dit de AVG. In dit artikel worden de meest gestelde vragen (FAQ) beantwoord. Lees meer over de nieuwe wetgeving in het hoofdartikel over de AVG / GDPR.

 

Waarom moet ik een Verwerkersovereenkomst tekenen?

Onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Verwerkersovereenkomst. De Autoriteit Persoonsgegevens beschrijft het als volgt:

"Als u andere partijen inschakelt om persoonsgegevens voor u te verwerken, moet u met deze organisaties een 'verwerkersovereenkomst' afsluiten. Met een verwerkersovereenkomst sluit u uit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken."

Lees meer hierover op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat zijn de hoofdlijnen?

De hoofdlijnen van de Verwerkersovereenkomst zijn:

  • Persoonsgegevens worden niet voor andere doelen verwerkt door ons of door subverwerkers.
  • Persoonsgegevens kunnen door uw gasten worden beheerd.
  • Persoonsgegevens zijn voldoende beveiligd en worden geheim gehouden.
  • Afspraken in het geval van een datalek en de mogelijkheid tot een audit.

 

Wanneer moet het getekend zijn?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 gehandhaaft worden. We vragen u echter om de Verwerkersovereenkomst voor 10 mei 2018 digitaal te tekenen, zodat we dit op tijd voor u kunnen verwerken.

 

Ik heb het niet ontvangen

Indien u de Verwerkersovereenkomst nog niet ontvangen hebt, kan het zijn dat deze in de map 'ongewenste e-mail' of 'onbelangrijke e-mail' terechtgekomen is of dat we het naar een ander e-mailadres binnen uw organisatie hebben gestuurd. We sturen het graag nogmaals naar u op, neem daarvoor contact op met Support.

 

Mijn hotel is onderdeel van een keten

Als uw hotel onderdeel is van een keten, kunt u de het volgende aanhouden:

  • Voor een keten waarbij er voor elk hotel afzonderlijke contracten zijn afgesloten voor de producten of services van Hoteliers.com, moet elk hotel een eigen Verwerkersovereenkomst tekenen met Hoteliers.com. 

  • Voor een keten waarbij er één contract is afgesloten voor de producten of services van Hoteliers.com, hoeft er alleen voor de gehele keten één Verwerkersovereenkomst getekend worden met Hoteliers.com. 

 

Ik wil het niet tekenen

Indien u geen Verwerkersovereenkomst met Hoteliers.com afsluit, dan voldoet u niet aan de AVG wetgeving en kunnen er boetes volgen

 

Andere boekingssites hebben dit niet

Het hotel moet volgens de AVG-wet met alle partners een schriftelijke Verwerkerssovereenkomst gesloten hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens beschrijft het als volgt:

"Maakt u, zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, gebruik van de diensten van een verwerker? Dan zijn u en de verwerker verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst (zie artikel 28, lid 3 van de AVG)."

Lees meer hierover op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Kan ik deze overeenkomst gebruiken voor andere partners?

Deze overeenkomst is specifiek opgesteld voor uw partnerschap met Hoteliers.com. U kunt deze overeenkomst daarom niet één op één overnemen. Wel kunt u deze overeenkomst gebruiken ter inspiratie voor uw overeenkomst met andere partners. 

Belangrijk is dat Hoteliers.com hier geen invloed op heeft en dat u met uw juridisch adviseur of met de andere partner kunt checken of de gemaakte overeenkomst juridisch correct is.

 

Moet ik een overeenkomst opstellen met partners van Hoteliers.com?

Partners van Hoteliers.com die persoonsgegevens verwerken, worden sub-verwerkers in de AVG genoemd. Hoteliers.com heeft met alle sub-verwerkers een aparte Verwerkersovereenkomst opgesteld, waarin de sub-verwerkers aangeven aan dezelfde standaarden te voldoen als Hoteliers.com. 

Het is daarom voor hotels niet nodig om een verwerkersovereenkomst op te stellen met partners van Hoteliers.com, tenzij het hotel een directe samenwerking heeft met die partij zonder tussenkomst van Hoteliers.com.

 

Kan ik een zelfgemaakte overeenkomst opstellen?

Om u te helpen aan de AVG te voldoen, hebben we een Verwerkersovereenkomst voor u opgesteld welke voldoet aan alle eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat u van ons eist dat persoonsgegevens veilig verwerkt worden.

De Verwerkersovereenkomst is een gestandaardiseerde overeenkomst voor alle hotelpartners. We kunnen daarom geen aparte overeenkomst tekenen per hotel. 

 

Voldoe ik aan de AVG als ik het heb getekend?

Zodra u de Verwerkersovereenkomst met Hoteliers.com getekend, voldoet u aan de AVG voor uw partnerschap met Hoteliers.com. Daarnaast worden de producten en services van Hoteliers.com voor 25 mei 2018 GDPR-proof. 

U moet wel zorgen dat uw eigen organisatie aan de AVG voldoet en dat u met andere partners een Verwerkersovereenkomst afsluit. Hierover is meer informatie te vinden in het hoofdartikel van de AVG, voor volledige informatie kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of de Koninklijke Horeca Nederland raadplegen.

 

Voldoen de producten van Hoteliers.com aan de wet?

Alle producten zullen op 25 mei 2018 voldoen aan de AVG. In de komende weken zullen er nog aanpassingen worden gemaakt, zodat gasten bijvoorbeeld hun gegevens kunnen wissen uit de Boekingsmodules. De status hiervan kunt u vinden in het hoofdartikel van de AVG.

 

Mijn hotel bevindt zich buiten de EU

De AVG geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken van EU-burgers, ook al is het bedrijf buiten de EU gevestigd. Hotels in bijvoorbeeld Curaçao of het Verenigd Koninkrijk moeten ook aan de AVG voldoen en de Verwerkersovereenkomst daarom ook tekenen.

 

 

NB Indien u vragen hebt over de AVG die hierboven of in het hoofdartikel van de AVG niet staan vermeld, dan helpen we u graag. Neem hiervoor contact op met Support.

 

 

 

 

Mocht u een suggestie of vraag over dit artikel hebben, dan kunt u hieronder een reactie plaatsen. Mocht u een bug, klacht of een vraag hebben die specifiek voor u geldt, dan raden we u aan om ons een verzoek te sturen via "Een aanvraag indienen" bovenaan deze pagina.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen